Usluge

KRIVIČNO PRAVO

1. Zastupanje u krivičnim i prekršajnim postupcima,

2. Podnošenje krivičnih prijava,

3. Efikasna odbrana kako u predmetima koji se odnose na krivična djela općeg kriminala, tako i iz oblasti organizovanog kriminala, korupcije, privrednog kriminala, zloupotrebe službenog položaja i ovlaštenja, terorizma, ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti itd.

NAKNADA ŠTETE

1. Naknada materijalne i nematerijalne štete,

2. Naknada štete za štetu nastalu u saobraćaju,

3. Podnošenje odštetnog zahtjeva pred osiguravajućim društvima za naknadu štete,

4. Podnošenje tužbi i zastupanje u postupcima naknade štete.

NASLJEDNO PRAVO

1. Zastupanje u regulisanju prava nasljednika,

2. Pravno savjetovanje i zastupanje u ostavinskim postupcima,

3. Sastavljanje ugovora o doživotnom izdržavanju,

4. Sastavljanje testamenta.